รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

ฮิต: 101

รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ" วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020
ตอน ไก่มหัศจรรย์
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย