รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020

ฮิต: 85

รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ" วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2020
ตอน จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย