รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020

ฮิต: 68

รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ"
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2020

ตอน นักบุญอันดรูว์ องค์อุปถัมภ์ของชาวประมง
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย