รายการคาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

ฮิต: 23

รายการ "คาทอลิกบอกเล่าเก้าสิบ"
วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2021

ตอน นักบุญวินเซนต์
ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ์ ทรายทอง
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย