รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020

ฮิต: 417

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020
ตอน เพลงรักประกบคู่ (กึ่งรายการพิเศษ)
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย