รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020

ฮิต: 281

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020
ตอน ชีวิตที่ไม่ปราศจากพระเจ้า
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย