รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

ฮิต: 314

รายการ "ภารกิจรัก" วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021
ตอน ของขวัญจากพระเจ้า คือ ความรัก
ดำเนินรายการโดย คุณเกื้อกูล มณีขาว
ผลิตโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย