ฮิต: 26

พระวาจาวันอาทิตย์ ปี B (2021)
วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021
ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
พระวรสารนักบุญมาระโก (มก 1:7-11)
        เวลานั้น ท่านยอห์นประกาศว่า ‘มีผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงอำนาจยิ่งกว่าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่สมควรแม้แต่จะก้มลงแก้สายรัดรองเท้าของเขา ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่เขาจะทำพิธีล้างท่านเดชะพระจิตเจ้า’


          ในครั้งนั้น พระเยซูเจ้าได้เสด็จจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี และทรงรับพิธีล้างจากยอห์นในแม่น้ำจอร์แดน เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นจากน้ำ ทันใดนั้นก็ทรงเห็นท้องฟ้าถูกแหวกออก และพระจิตเจ้าเสด็จลงมาเหนือพระองค์ดุจนกพิราบ แล้วมีเสียงมาจากฟากฟ้าว่า ‘เจ้าเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา’บทเทศน์โดย คุณพ่อพงศ์เทพ ประมวลพร้อม